Primer de tot, tecnologia

Invertim de forma constant en la tecnologia que ens serveix de base per a les nostres activitats de traducció i d’atenció al client.
Aprenentatge automàtic, programés d’IA, eines de gestió de projectes intuïtives. Tots aquests elements formen part de la nostra pila tecnològica que ens permet fer la nostra feina amb molta més precisió. En la traducció, però, la tecnologia no ho és tot. Per més sofisticats que siguin els bots, el toc humà sempre és i serà necessari.

Com funciona?

Comandes en línia ràpides i efectives però amb un toc humà a través del vostre gestor de projectes personal.

Bones pràctiques

Sabem que les noves tecnologies de vegades es veuen com quelcom desconegut i, per això, hem pres totes les mesures necessàries per garantir que els sistemes que utilitzem siguin segurs i estables.

Tots els documents que ens envien els clients es desen al nostre servidor, dintre del portal REACH, que funciona amb encriptació SSL. A més, els sistemes d’arxius estan ubicats en servidors virtuals protegits de l’accés públic mitjançant un doble sistema de tallafoc i el mòdul Kaspersky Security Center Enterprise.

Per descomptat, apliquem criteris de màxima confidencialitat a tots els projectes.

No obstant això, per a major tranquil·litat dels nostres clients, tots els nostres treballadors i traductors signen un acord de confidencialitat o, si escau, acords de no divulgació addicionals.

Menu